BPM: Bullets Per Minute (Bullets Per Minute)

BPM: Bullets Per Minute (Bullets Per Minute)

Русификатор текста от ZOG