7 Волк (7 Wolf)

Catwoman

Русификатор текста от 7 Волк (7 Wolf)

Blood Omen 2: Legacy of Kain

Русификатор текста от 7 Волк (7 Wolf)

Omikron: The Nomad Soul

Русификатор текста от 7 Волк (7 Wolf)

Darkstone

Русификатор текста от 7 Волк (7 Wolf)

Terminator 3: War of the Machines

Русификатор текста от 7 Волк (7 Wolf)

Star Trek: Legacy

Русификатор текста от 7 Волк (7 Wolf)

Metal Gear Solid 2: Substance

Русификатор текста от 7 Волк (7 Wolf)

The Settlers IV History Edition

Русификатор текста от 7 Волк (7 Wolf)

THE SETTLERS III History Edition

Русификатор текста от 7 Волк (7 Wolf)

Omikron: The Nomad Soul

Русификатор звука текста от 7 Волк (7 Wolf)

Powerdrome

Русификатор текста от 7 Волк (7 Wolf)